Vanliga Frågor

Du hittar en datumstämpel och en kort kommentar om ”klarspråksbearbetning” på varje riktlinje som vi hunnit skriva om. Om du vill jämföra de nya versionerna med äldre kan du till exempel läsa en äldre upplaga av den pdf-version av vägledningen som genereras varje månad. Gör helt enkelt ett urval på sidan för sökning/filtrering av riktlinjer …

Vanliga Frågor Leer más »